דו”ח Human Rights Watch

human-rights-watch

פרסםפרסוםבן217עמודיםשכותרתו”סף )”HumanRightsWatch(“HRWבאפריל2021,ארגון טען כי ישראל היא מדינת HRW .”נחצה: הרשויות הישראליות ופשעי האפרטהייד והרדיפה.אפרטהייד הן בשטחה שלפני 1967 והן בגדה המערבית ובעזה